BLI INSPIRERAD

Möt våra samtalskort som förbättrar och förenklar samtal

VÅRA FUNKTIONER

Björn samtalskort är ett pedagogiskt verktyg som använder mjuka nallebjörnar för att hjälpa barn att identifiera och uttrycka olika känslor på ett lekfullt och interaktivt sätt.

Genom att använda björn samtalskort kan barn utforska och förstå en mängd olika känslor, från glädje och spänning till oro och sorg, och lära sig att uttrycka sina egna känslor på ett hälsosamt sätt.

Dessa björn samtalskort främjar både emotionell intelligens och kommunikationsförmåga hos barn genom att erbjuda en enkel och rolig metod för att initiera samtal om känslor och utveckla förståelse för andra människors känslor.

Skolbaserade samtalskort är utformade för att underlätta kommunikation och stödja elevers emotionella utveckling genom strukturerade samtal och reflektioner.
Genom användningen av skolbaserade samtalskort kan skolkuratorer, lärare och skolpersonal skapa en trygg och inkluderande miljö där eleverna kan uttrycka sig fritt och utforska sina känslor och tankar.
Dessa samtalskort erbjuder ett praktiskt verktyg för att hantera olika ämnen som rör elevernas välbefinnande, inklusive stresshantering, konflikthantering och främjande av positiva relationer i skolmiljön.

Vår ritfunktion i samtalskortappen möjliggör en kreativ och visuell dimension i samtalen genom att användarna kan skapa egna illustrationer och symboler för att uttrycka sina tankar och känslor.

Genom att erbjuda möjligheten att rita direkt i appen, ger vi användarna ett kraftfullt verktyg för att ytterligare fördjupa och personifiera sina samtal, vilket främjar både förståelse och kommunikation.

Denna funktion ger användarna friheten att använda sitt eget konstnärliga uttryckssätt för att utforska och uttrycka komplexa känslor och idéer, vilket skapar en mer engagerande och personlig samtalsupplevelse.

Kartläggnings med barn och vuxna samtalskort är utformade för att underlätta kartläggningsprocessen och främja öppna och meningsfulla samtal om känslor, behov och önskemål.

Genom att använda kartläggnings med barn och vuxna samtalskort kan både barn och vuxna utforska och uttrycka sina tankar och känslor på ett strukturerat och engagerande sätt.

Dessa samtalskort erbjuder en effektiv och respektfull metod för att samla in och dokumentera information om individuella behov och förutsättningar samt för att skapa en grund för fortsatt stöd och intervention.

Våld i nära relation samtalskort är utformade för att stödja offer för våld och för att underlätta samtal om denna svåra och känsloladdade situation.
Genom att använda våld i nära relation samtalskort kan både drabbade och professionella inom vård och socialt arbete öppna upp för samtal, reflektion och stöd kring frågor som rör våldsutsatthet och säkerhet.
Dessa samtalskort erbjuder en strukturerad och respektfull metod för att belysa olika aspekter av våld i nära relationer och främja förståelse, stöd och vägledning för dem som är drabbade.