Socionomers erfarenheter av samtalskort i socialt arbete med barn


Syftet med studien är att undersöka socionomers syn på vilka effekter samtalskort har, hur
samtalskort används och vilka utmaningar de har i samtal med barn.
1. Hur använder socionomer samtalskort som redskap i samtal med barn?
2. Vilka effekter upplever socionomer att samtalskort har i deras samtal med barn?
3. Vilka utmaningar ser socionomer vid användandet av samtalskort i samtal med barn?

IMG_7422
IMG_7395
IMG_7362
IMG_7403
IMG_7421

Stipendium till socionomstudenter Sociala Verktygslådan 

unsplash